Szafa.hu


 

Colore

Ak dobre zvolíme farbu a štýl, okná a dvere značne zvýrazňujú krásu budovy. Určujú intimitu domu a poskytujú pozorovateľovi určitý obraz o ľuďoch bývajúcich v budove. V záujme toho aby si okná, dvere a ďalšie doplnky dlhé roky zachovali svoju farbu a lesk, používame vynikajúce suroviny a robíme automatické nástreky. Navyše naše výrobky zabezpečujeme krycou farbou.
Výrobná firma Industriale Chimica Adriatica (ICA) je presvedčená o kvalite farbív na vodnej báze. Tieto ICA farbivá predstavujú vysokú kvalitu, poskytujú dlhodobú ochranu exteriérovým prvkom stavby z nasledujúcich dôvodov:

  • obsahujú UV a pigmentové filtre a tak chránia  drevo, brzdia  žltnutie povrchu a jeho bezvýraznosť.
  • Obsahujú konzervačné zložky aktívne chrániace drevo od mykóz, t.j. plesňových infekcií
  • Vyšetrenia, ktoré sú vykonané v laboratóriách  ICA  dokazujú, že výrobky vyhovujú normám určeným EU, týkajúcich sa pevnosti filmu a stability vody. Taktiež skúmajú prirodzené a umelé starnutie filmu.

Nezávislá organizácia kontroly kvality (CATAS), pravidelne kontroluje kvalitu našich výrobkov podľa normy EN 927.

 V záujme zachovania kvality našich výrobkov je podľa stavu výrobku potrebné  po 3-4 rokoch ich povrchové ošetrenie a to najmä pri exteriérových prvkoch, ktoré sú vystavené nepriaznivým poveternostným podmienkam.
 

Graphics by Mittl.hu developed by Wakelite Web